62°08′14'N5°13′23'Ø
Logo

Selja kloster og kunnskapssenter

Stad kommune
Kategori: Kultur

LEVERANSE

 • Prosessfasilitering
 • Stedsutvikling
 • Konseptutvikling
 • Mulighetsstudie

RAPPORT

Gå til PDF

Kjelda brosjyre.
Oppslag i Kjelda brosjyre.
Oppslag i Kjelda brosjyre.

Blåmyra har med dei innhaldsrike og visjonære prosjekta Selja Kloster og Kjelda løfta fram og opna for ny merksemd og nye investeringar i pilegrimsmålet og heilagøya Selja.»

Ragna Sofie Grung Moe, seniorrådgjevar i Bjørgvin bispedøme

Selja kloster.
Oppslag i Kjelda brosjyre.
Oppslag i Kjelda brosjyre.

Ønsker du å samarbeide eller har du et prosjekt du vil diskutere?

Ta kontakt for en prat

Varierte prosjekt for kunder med engasjement
 • Totalleverandør av elektrotekniske tjenester

  Les mer
 • Innovasjon i energiomstillingen

 • I utkanten av et fylke, i utkanten av Norge

  Les mer
 • Bærekraftig utvikling av Vestkapp

 • Fortellinger fra lokalmiljøet

  Les mer